top of page

July 2nd

July 2nd Lunch Menu(11 AM - 1PM)

1. White Rice
2. Gutti Vankaya
3. Paneer Tikka Masala
4. Spring Mix Pappu
5. Kodi Kura
6. Roti/Naan
7. Masala Vada
8. Cabbage Pachadi
9. Papad
10. Perugu
11. Bellam Payasamu

July 2nd Dinner Menu(5PM - 7PM)

1. Boneless Chicken Biryani
2. Veg Pulav
3. White Rice
4. Veg Kurma
5. Masala Roast Paneer
6.Tomato Pappu
7. Pachi Pulusu
8. Mixed Pakora
9. Jeedipappu Kodi
10. Palakura Mamsamu
11. Mirchi Ka Saalan
12. Raita
13. Papad
14. Pachadi/Pickle
15. Naan/Roti
16. Triffle Pudding

bottom of page